Z A P P . F I

Lataa...

Blogi

Tämän blogin tarkoitus on nostaa esiin ajankohtaisia tapahtumia Zäpp Oy:n liiketoiminnan saralla, kertoa yrityksen uusista aluevaltauksista ja tuoda tietoa toiminnastamme siitä kiinnostuneiden tietoisuuteen.

Ovikoodi - yleinen valinta vailla turvaa

Ovikoodi on yleinen näky kerrostalojen pääsisäänkäynneillä.

Turvallisuuden merkitys kerrostaloasumisessa on kasvanut, mikä on johtanut esimerkiksi alaovien ympärivuorokautiseen lukitsemiseen. Lukitut ovet luovat haasteen taloyhtiön sidosryhmien, kuten vierailijoiden sisäänpääsylle. Perinteisistä ratkaisuista ovisummerit ja ovipuhelimet ovat hankintakustannuksiltaan kalliita etenkin jälkiasennettuna sekä voivat aiheuttaa ajan myötä merkittäviä huoltokustannuksia. Ovikoodi on edullisuutensa vuoksi noussut yhdeksi yleisimmistä kulunhallintaratkaisuista kerrostaloissa. Se ei kuitenkaan mahdollista kulkuoikeuksien rajaamista, vaan kaikki, jotka koodin tietävät pääsevät sen avulla kulkemaan taloyhtiön yleisissä tiloissa. Tähän ainoa ratkaisu on koodin säännöllinen päivittäminen, joka luo ylimääräistä työtä ja kustannuksia.

 

Ovikoodin jakamista ei voida estää

Helsingin Sanomissa 14.08.2021. julkaistussa Raisa Mattilan artikkelissa nostetaan esiin ovikoodien jakamisen riskit. Artikkelissa haastateltu Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen mainitsee, että taloyhtiö ei voi seuraamuksiin johtavin säännöin rajoittaa asukkaita jakamasta koodia kerrostalon ulkopuolisille tahoille, mikä voi johtaa erimielisyyksiin asukkaiden välillä. Esimerkiksi ilkivalta ja varkauksien ennaltaehkäiseminen ovat syitä, joiden takia kulkuoikeutta halutaan rajata. Mitä isomman joukon tiedossa koodi on, sitä vähemmän ratkaisu tuo turvaa. 

Ovikoodi on yleinen näky kerrostalojen pääsisäänkäynneillä.

Helppo, edullinen ja turvallinen Kulku-palvelu

Kulku-palvelu on yhtä nopea ja helppo ottaa käyttöön kuin ovikoodi. Asukkaat saavat sen käyttöön samana päivänä, kun asennus aloitetaan. Palvelu on hankintakustannuksiltaan edullinen, sisältää ylläpidon, eikä muuttuvia kustannuksia esimerkiksi huollon osalta pääse siten syntymään. Turvallisuuden kannalta suurimpana erona ovikoodiin Kulku-palvelussa ovat yksilöidyt kulkuoikeudet, joiden avulla on helppo rajata henkilöt, jotka pääsevät liikkumaan taloyhtiön yhteisissä tiloissa. Palvelu ottaa huomioon myös kerrostalojen eri sidosryhmät kuten vieraat, joille asukkaat voivat jakaa kertakäyttöisiä avauslinkkejä minkä tahansa viestipalvelun välityksellä. Kertakäyttöisyyden myötä linkkien kautta jaettu kulkuoikeus ei säily kuten ovikoodin kohdalla, jolloin kulkuoikeudet pysyvät hallinnassa. Lisäksi palvelun avulla pääsisäänkäyntiä voi hallita paikasta riippumatta joko sovelluksen tai yksinkertaisen Kulku-ohjaimen avulla. 

Kulku-palvelun avulla kerrostalon pääsisäänkäynnit voivat olla lukossa ympäri vuorokauden ilman, että se tekee liikkumisesta tai elämisestä vaikeampaa. Yksilöinti estää kulkuoikeuksien leviämisen, mikä takaa pysyvän turvallisuuden.

AVAINSANAT: ovikoodi, turvallisuus

Lähde: 

Mattila, Raisa. (2021.) Moni ei tule ajatelleeksi, mitä voi seurata, kun jakaa taloyhtiön ovikoodia – Jokaisen asukkaan on hyvä miettiä, miksi koodi on olemassa, sanoo lakimies. Helsingin Sanomat. [Viitattu 19.08.2021]. Saatavissahttps://www.hs.fi/koti/art-2000008161152.html 

Zäpp Oy on kotimainen IoT-teknologiaan pohjautuvaan kulunhallintaan erikoistunut yritys. 

Osoite

Fredikanterassi 7
00520 Helsinki

Seuraa meitä

Sähköposti: info@zapp.fi
Puhelinnumero: 050 478 3122

Zäpp Oy on kotimainen IoT-teknologiaan pohjautuvaan kulunhallintaan erikoistunut yritys.

Osoite

Fredikanterassi 7
00520 Helsinki

Seuraa meitä

Sähköposti: info@zapp.fi
Puhelinnumero: 050 478 3122

Zäpp Oy on kotimainen IoT-teknologiaan pohjautuvaan kulunhallintaan erikoistunut yritys. 

Osoite

Fredikanterassi 7
00520 Helsinki

Seuraa meitä

Sähköposti: info@zapp.fi
Puhelinnumero: 050 478 3122